Taşımacılıkta Rusya ile elektronik dönem

İlk kez elektronik geçiş belgelerinin kullanımına da olanak sağlayacak anlaşmayla, geçiş belgesinden muaf tutulacak alanlar belirlendi. İki ülke arasındaki eski taşımacılık anlaşmasının yenilenmesi amacıyla 6 Kasım 2020’de Moskova’da imzalanan yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin önemli yenilikler içeren anlaşmada izin belgesi aranmayacak taşımacılık faaliyetleri şöyle belirtildi:

İzin belgesi aranmayacak
“İzin verilen toplam dolu ağırlığı römork ya da yarı römork dahil 6 tonu aşmayan ya da izin verilen yük taşıma kapasitesi römork ya da yarı römork dahil 3.5 tonu aşmayan taşıtlar ile yapılan eşya taşımaları. Arızalı ya da hasar görmüş taşıtlar ile yapılan taşımalar ya da teknik yardım taşıtlarının geçişi. Diğer ülkenin topraklarında arızalanmış taşıtı değiştirmek üzere boş olarak gönderilen taşıt ile yapılan taşımalar ve tamirden sonra arızalanmış taşıtın dönüşü.

Hayvan taşımacılığı için tasarlanmış ya da kalıcı olarak bu tür taşımaları yapmak üzere dönüştürülmüş olan ve tarafların yetkili makamlarınca bu tür taşımalar için tanımlanmış taşıtlar ile yapılan taşımalar. Başta doğal afet ve insani yardım olmak üzere acil durumlarda gerekli tıbbi malzeme ve ekipmanın taşınması. Sanat eserleri, çalışmaları ve objeleri ile fuar ve sergi ekipman ve malzemelerinin taşınması.

Tiyatro, müzik, sinema, spor faaliyetleri ya da sirk gösterileri, fuar ya da festivaller için eşya, aksesuar ve hayvanlar ile radyo kayıtları, film ya da televizyon programları için kullanılacak malzemelerin taşınması. Ölü kişilerin cesetlerinin ya da küllerinin taşınması. Posta gönderilerinin taşınması.” Taşımacılık faaliyetleri için gereken ve her yıl için hazırlanan izin belgeleri ise bir sonraki yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak.