Rekabet Kurumu araştırmayı yayınlandı! Faaliyetlerin katkısı 10 milyar lirayı aştı

Rekabet Kurumu’nun “2021 Etki Analizi Raporu”nda, 2019 ve 2020 yıllarında Rekabet Kurulunca ihlal kararına konu olan kartel anlaşmaları ve hakim durumun kötüye kullanılması eylemleri ile yasaklama veya koşullu izne konu olmuş birleşme/devralma anlaşmalarının etkilerine odaklanıldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) metodolojisine göre, 2019 ve 2020’de yürütülen faaliyetler sonucunda tüketicilere sağlanan tahmini faydanın yıllık ortalama 5 milyar 270 milyon lira, toplamda ise 10 milyar 500 milyon lira olduğu hesaplandı.

2019’da fayda 4.79 lira, 2020’de ise 5.75 milyar lira oldu
Yıllara göre incelendiğinde, 2019’da tahmini toplam faydanın 4 milyar 790 milyar lira, 2020’de ise 5 milyar 750 milyon lira düzeyinde olduğu öngörüldü.

Çalışmada, faaliyetlerin tüketici refahına olan katkısı ile Kurumun bütçe giderleri de kıyaslandı. OECD metodolojisine göre hesaplanan tahmini yıllık ortalama tüketici faydası, Kurumun 2019-2020’deki yıllık ortalama bütçe giderlerinin yaklaşık 44 katına ulaştı.

Kurumun yurt dışı muadili olan Birleşik Krallık Rekabet Otoritesi tarafından söz konusu döneme ilişkin etki değerlendirmesinde, aynı rakamın Birleşik Krallık için 14,6 kat seviyesinde olduğu görüldü.

En büyük katkı, kartel ve benzer nitelikli anlaşmalara müdahaleden kaynaklandı
Bu dönemde tüketici faydasına en büyük katkının, kartel ve benzer nitelikli anlaşmalara müdahaleden kaynaklandığı görüldü.

OECD metodolojisine göre, 2 yıllık dönemde kartellere yönelik alınan kararlardan 4 milyar 680 milyon lira, hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında alınan kararlardan 226 milyon lira ve birleşme devralma işlemlerinden 365 milyon liralık yıllık ortalama fayda sağlandığı tahmin edildi.

Muhafazakar senaryoda sağlanan yıllık ortalama fayda 1.89 milyar lira
Kurum faaliyetlerinin tüketiciye faydası OECD varsayımlarının yanı sıra “muhafazakar” senaryoyla da değerlendirildi.

Muhafazakar senaryo olarak kabul edilen durum için rekabet otoritelerince etki analizine yönelik hesaplamalarda kullanılan süre ve fiyat artışı varsayımları içinden en düşük olanları esas alınarak hesaplama yapıldı.

Bu çerçevede, söz konusu dönemde Kurum müdahaleleri neticesinde tüketicilere sağlanan fayda yıllık ortalama 1 milyar 890 milyon lira, 2 yılı kapsayan süre zarfında ise toplam 3 milyar 790 milyon lira oldu.